Focus and Scope

https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/JBPI

Jurnal Bimbingan penyuluhan Islam diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Terbit dua kali dalam setahun. Fokus dan scope pada bimbingan penyuluhan Islam berisi tulisan dan kajian analisis ilmiah dibidang Bimbingan Penyuluhan Islam. Penyunting menerima tulisan yang belum pernah dipublikasikan di media lain.