Suranti, B. 2023 Jun 21. Pelestarian Budaya Tarian Khas Lampung Melalui Organisasi UKM IMPAS di Kampus IAIN Metro. SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education. [Online] 4:1