Suranti, B. (2023). Pelestarian Budaya Tarian Khas Lampung Melalui Organisasi UKM IMPAS di Kampus IAIN Metro. SOCIAL PEDAGOGY: Journal Of Social Science Education, 4(1), 53-62. doi:10.32332/social-pedagogy.v4i1.6833