Lestari, Putri, & Anita Lisdiana. " PERAN GURU IPS DALAM MENANAMKAN SIKAP DISIPLIN DI MTS RAUDLATUL HIDAYAH MA’ARIF NU 22 MENGANDUNG SARI LAMPUNG TIMUR." SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education [Online], 3.2 (2022): 253-264. Web. 7 Jun. 2023