azizah, n. (2021). KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SEJARAH DUNIA DAN ISLAM BERKESETARAAN GENDER. SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak, 2(2), 21-35. doi:10.32332/jsga.v2i2.1911