zumaroh, zumaroh. " Nilai Dakwah Dalam Al-Quran." Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi [Online], 5.1 (2021): 45-58. Web. 28 Oct. 2021