Zulkifli, Zulkifli. " WUJUD DAN EMANASI DALAM PANDANGAN IBNU ARABI." Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi [Online], 1.2 (2017): 196-203. Web. 14 Apr. 2021