Rohman, Miftahur. " Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah dalam Perspektif Kurikulum 2013." An Nabighoh [Online], 20.02 (2018): 222-246. Web. 25 Jan. 2022