Rohman, M. (2018). Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah dalam Perspektif Kurikulum 2013. An Nabighoh, 20(02), 222-246. doi:10.32332/an-nabighoh.v20i02.1286