Saddhono, K. 2016 Apr 17. DIALEKTIKA ISLAM DALAM MANTRA SEBAGAI BENTUK KEARIFAN LOKAL BUDAYA JAWA. AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam. [Online] 21:1