Nurjanah, S. 2013 Mar 27. KOSMOLOGI DAN SAINS DALAM ISLAM. AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam. [Online] 18:1